logo

한국어

자료실

조회 수 214 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
 
우리 곁을 떠난 친구들을 追慕하며...

번호
이름
타계년도
비고
1

郭守榮
 
 
2

具良彦
2016.02.21
click 1
click 2
3

琴承鎬
2016.03.02
click
4

金基源
 
 
5

金明信
2018.04.26
6

金明薰
 
 
7

金永俊
 
 
8

金宇赫
 
 
9

金在一
 
 
10

金鐘萬
2011.12.13
click 1
click 2
11

金昌權
2005.03.28
click 1
click 2
12

金昌旭
2018.11.26
 
13

金和中
2004.12.26
click
14

朴大鎭
 
 
15

朴商琓
 
 
16

朴瑞勳
 
 
17

朴運鏞
2004.12.04
click
18

方憲基
 
 
19

邊一雄
2013.12.09
click
20

徐斗敬
2006.04.28
click
21

徐晩圭
2015.01.23
click
22

徐英雄
 
 
23

申光浩
2019.07.18
 
24

安鎭榮
2009.01.08
click
25

呂相澈
2014.05.03
click
26

李茂漢
 
 
27

李範柱
2015.03.21
click
28

李忠康
2015.08.11
click
29

李海辰
 
click
30

李興九
 
 
31

林虎秀
2002.06.04
click
32

張基源
 
 
33

張斗煥
2012.07.24
click 1
click 2
34

張曉
2010.03.29
click 1
click 2
35

鄭鐘謙
2014.03.09
click
36

趙恒俊
2005.12.14
click 1
click 2
37

池吉雄
 
 
38

池勝一
2015. 12. 30
click 1
click 2
click 3
39

車東洙
 
 
40

崔忠敬
2018.06.10
 
41

韓慶謀
 
 
42

韓進
2019.12.26
click
43

許旺成
2019.03.31
click
44

玄永輔
2006.04.04
click
45

黃俊一
2005.12.05
click
46

洪種孝
1968.12
click 1
click 2
click 3
47

姜英華
2014.01.01
click
48

高英順
 
 
49

文寅純
 
 
50

朴松濬
 
 
51

徐承坤
2017.07.22
click
52

宣熙英
 
 
53

宋信子
 
 
54

安松子
 
 
55

安英子
2006.09.07
click
56

李吉子
2018.05.09
57

李明禧
 
 
58

李松子
2019.10.13
click
59

李淑京
 
 
60

李鍾姙
2006.06.21
click
61

李賢子
2017.04.03
click
62

李惠榮
2008.11.16
click 1
click 2
63

張明子
2017.02.02
click 1
click 2
64

張乙淳
2008.10.08
65

張貞福
 
 
66

鄭經子
2019.05
 
67

車秀子
 
 
68

崔貞姬
2013.07.12List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 작고자 명단 - 2019.12.31 현재 윤승구 2017.04.05 214
168 이기진동문의 부인 별세 5 공상욱 2009.11.17 250
167 박임균동문의 차녀 결혼 공상욱 2009.09.27 160
166 이필의선생님 별세 [09.06.18] 운영자 2009.07.25 101
165 조성태동문 모친 별세 [09.05.28] 운영자 2009.07.25 75
164 한유일동문 장남 결혼 [09.05.22] 운영자 2009.07.25 72
163 문철남동문 모친 별세 [09.04.22] 1 운영자 2009.07.25 352
162 이상근동문 빙모 별세 09.04.18] 운영자 2009.07.25 83
161 임방택동문의 모친 별세 09.04.16] 운영자 2009.07.25 81
160 강명자동문 부군 별세 09.03.14] 운영자 2009.07.25 74
159 이추자동문 장남 결혼 [09. 02.16] 운영자 2009.07.25 110
158 박영원동문 모친상 [09.01.07] 운영자 2009.07.24 67
157 여성권동문 부친상 [08.12.18] 운영자 2009.07.24 61
156 文光順동문 聘母喪 [08.12.17] 운영자 2009.07.24 67
155 이혜영동문 타계 [08.11.18] 운영자 2009.07.24 87
154 최양일동문 부친 별세 [08.10.30] 운영자 2009.07.24 64
153 이재현동문 모친 별세 [08.10.25] 운영자 2009.07.24 59
152 이상근동문 장남 결혼 [08.10.11] 운영자 2009.07.24 61
151 장을순동문 他界 [2008.10.08] 운영자 2009.07.24 79
150 차순자동문 장남 결혼 [2008.08.22] 운영자 2009.07.24 334
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9
.