logo

한국어

자료실

조회 수 266 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
 
우리 곁을 떠난 친구들을 追慕하며...

번호
이름
타계년도
비고
1

郭守榮
 
 
2

具良彦
2016.02.21
click 1
click 2
3

琴承鎬
2016.03.02
click
4

金基源
 
 
5

金明信
2018.04.26
6

金明薰
 
 
7

金永俊
 
 
8

金宇赫
 
 
9

金仁奎
2020.05.09
 
10

金在一
 
 
11

金貞秀
2020.07.12
 
12

金鐘萬
2011.12.13
click 1
click 2
13

金昌權
2005.03.28
click 1
click 2
14

金昌旭
2018.11.26
 
15

金和中
2004.12.26
click
16

朴大鎭
 
 
17

朴商琓
 
 
18

朴瑞勳
 
 
19

朴運鏞
2004.12.04
click
20

方憲基
 
 
21

裵正吉
2020.05.24
 
22

邊一雄
2013.12.09
click
23

徐斗敬
2006.04.28
click
24

徐晩圭
2015.01.23
click
25

徐英雄
 
 
26

申光浩
2019.07.18
 
27

安鎭榮
2009.01.08
click
28

呂相澈
2014.05.03
click
29

李茂漢
 
 
30

李範柱
2015.03.21
click
31

李忠康
2015.08.11
click
32

李海辰
 
click
33

李興九
 
 
34

林虎秀
2002.06.04
click
35

張基源
 
 
36

張斗煥
2012.07.24
click 1
click 2
37

張曉
2010.03.29
click 1
click 2
38

鄭鐘謙
2014.03.09
click
39

趙恒俊
2005.12.14
click 1
click 2
40

池吉雄
 
 
41

池勝一
2015. 12. 30
click 1
click 2
click 3
42

車東洙
 
 
43

崔昌漢
2020.06.01
 
44

崔忠敬
2018.06.10
 
45

韓慶謀
 
 
46

韓進
2019.12.26
click
47

許旺成
2019.03.31
click
48

玄永輔
2006.04.04
click
49

黃俊一
2005.12.05
click
50

洪種孝
1968.12
click 1
click 2
click 3
51

姜英華
2014.01.01
click
52

高英順
 
 
53

文寅純
 
 
54

朴松濬
 
 
55

朴惠淑
2020.01
 
56

徐承坤
2017.07.22
click
57

宣熙英
 
 
58

宋信子
 
 
59

安松子
 
 
60

安英子
2006.09.07
click
61

李吉子
2018.05.09
62

李明禧
 
 
63

李松子
2019.10.13
click
64

李淑京
 
 
65

李鍾姙
2006.06.21
click
66

李賢子
2017.04.03
click
67

李惠榮
2008.11.16
click 1
click 2
68

張明子
2017.02.02
click 1
click 2
69

張乙淳
2008.10.08
70

張貞福
 
 
71

鄭經子
2019.05
 
72

池鍾任
2020.09.13
 
73

車秀子
 
 
74

崔貞姬
2013.07.12List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 작고자 명단 - 2020.09.18 현재 윤승구 2017.04.05 266
168 이기진동문의 부인 별세 5 공상욱 2009.11.17 259
167 박임균동문의 차녀 결혼 공상욱 2009.09.27 171
166 이필의선생님 별세 [09.06.18] 운영자 2009.07.25 107
165 조성태동문 모친 별세 [09.05.28] 운영자 2009.07.25 89
164 한유일동문 장남 결혼 [09.05.22] 운영자 2009.07.25 84
163 문철남동문 모친 별세 [09.04.22] 1 운영자 2009.07.25 375
162 이상근동문 빙모 별세 09.04.18] 운영자 2009.07.25 93
161 임방택동문의 모친 별세 09.04.16] 운영자 2009.07.25 106
160 강명자동문 부군 별세 09.03.14] 운영자 2009.07.25 82
159 이추자동문 장남 결혼 [09. 02.16] 운영자 2009.07.25 130
158 박영원동문 모친상 [09.01.07] 운영자 2009.07.24 77
157 여성권동문 부친상 [08.12.18] 운영자 2009.07.24 74
156 文光順동문 聘母喪 [08.12.17] 운영자 2009.07.24 88
155 이혜영동문 타계 [08.11.18] 운영자 2009.07.24 99
154 최양일동문 부친 별세 [08.10.30] 운영자 2009.07.24 72
153 이재현동문 모친 별세 [08.10.25] 운영자 2009.07.24 74
152 이상근동문 장남 결혼 [08.10.11] 운영자 2009.07.24 74
151 장을순동문 他界 [2008.10.08] 운영자 2009.07.24 92
150 차순자동문 장남 결혼 [2008.08.22] 운영자 2009.07.24 356
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
/ 9
.